האתר להמחשה בלבד

תקנון

תנאי שימוש כלליים
• קריאת תקנון זה מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. כל שימוש באתר ובכל מידע המופיע בו כפוף לתנאים המפורטים מטה, ומעיד בהוויתו על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
• על פי החוק בישראל, רשאי לרכוש מוצרי טבק רק מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה. הגבלה זו מוטלת עקב הימצאותם של טבק ותחליפיו במלאי המוצרים של החנות.
• כבעלת האתר,  רשאית החנות "בקו טבאקו" למנוע את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר. תחת הגדרה זו ייכלל גם מי שניסה לפגוע בלקוחות האתר, כולל שימוש באלימות מילולית ושפה פוגענית בכל חלקיו של האתר.
• התמונות באתר נועדו להתרשמות והמחשה בלבד. מערכת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות על כל חומר מקורי הנמצא באתר לרבות תמונות, סרטונים ומאמרים, ומתנה את השימוש בהם באישור בכתב  אישור כזה יתקבל אך ורק דרך מערכת הפניות של האתר.
בכל מקרה בו לא קיבלתם אישור כתוב לכך מבעלי האתר, אין להעתיק, לשכפל ו/או לצטט את כל המאמרים ו/או את חלקם ו/או להשתמש בסרטונים ו/או בתמונות ו/או בכל חומר ויזואלי או טקסטואלי אחר שקיים באתר.
• החנות "בקו טבאקו" שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו, וזאת תוך שמירה על יחס הוגן כלפי הלקוח בעדיפות עליונה.
מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
– כל לקוח זכאי לבטל עסקה שביצע ע"פ חוק הגנת הצרכן, וזאת לא יאוחר מ-14 יום מקבלת המוצר. ביטול עסקה לא יתאפשר לאחר מכן ללא אישור פרטני מהחנות "בקו טבאקו", שייתקבל במייל או דרך מערכת הפניות של הדף בפייסבוק בלבד.
– ביטול עסקה יעשה אך ורק בתיאום בכתב מול צוות החנות, דרך מערכת הפניות ושירות הלקוחות.
– לקוח אשר רכש מוצר וביטל עסקה, יחויב בכל מקרה בסכום של 10% מערך הרכישה עבור דמי ביטול (הוצאות סליקה וטיפול) ובנוסף הוא עשוי להיות מחויב בדמי הובלה, במידה והמוצר שנרכש כבר נשלח אליו, וגם אם טרם קיבל את המוצר בפועל.
– לקוח שכבר קיבל את המוצר טרם ביטול העסקה, מחוייב להחזיר את המוצר לחנות "בקו טבאקו" בתיאום למול צוות האתר, טרם אישור ביטול העסקה. בכל מקרה על המוצר להיות סגור באריזתו המקורית בשלמותה, זאת כדי להוכיח שלא נעשה בו כל שימוש (הפוסל את זכות ביטול העסקה). במקרה כזה על האריזה להיות שלמה ולא פגומה בשום צורה, כולל פתיחה חלקית!
— לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש, כגון נרגילות, באנגים, צינורות לנרגילה וכו`
– אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן בלבד, ויש לתאם איתנו מראש בכל בעיה. נשמח לכל הפחות לעמוד לשירותכם ולהבין מה היתה הבעיה ומה הפריע לכם.
-בכל מקרה של החזרת מוצר, החנות "בקו טבאקו" לא תהיה אחראית ולא תישא בהוצאות שינוע ו/או משלוח כאלה ואחרות שיהיו כרוכות בהחזרת המוצר לסניף.